Nosné  konštrukcie strojov a prístrojov pre elektrotechnický a chladiarenský priemysel.

Skrine a opláštenia zariadení používaných v priemysle v interiéri a aj v exteriéri.

Dodávkou svietidiel  do  špeciálnych prostredí automobilového priemyslu.

Reštaurátorské práce na historických  objektoch. V spolupráci so spoločnosťou mazama s.r.o., Myjava dodavateľsky vypomáhame pri obnove historických objektov.

Kaštieľ Budmerice

Monitoring a tvorba  záberov z dronom.