Spoločnosť  Librea  EU s.r.o. bola založená v roku 2014 ako obchodná firma s výrobno-stavebným  zameraním s vlastnou konštrukciou a inžinieringom.

Svoju činnosť sústredíme na výrobu časti  strojov a zariadeni využívaných najmä v elektrotechnickom priemysle a strojárenstve.